To serve Poland – to build Europe – to understand the world

Home | About Consul | Location | PESEL number | Passports | Citizenship | News and Photos | Useful Links

Aby móc ubiegać się o paszport, należy posiadać numer PESEL.

Konsul Honorowy udostępnia wnioski paszportowe dla osoby dorosłej, osoby małoletniej oraz paszportu tymczasowego w godzinach urzędowania Konsulatu.

Wniosek paszportowy jest dostępny wyłącznie w Konsulacie Generalnym lub Konsulacie Honorowym i nie moze byc pobrany ze strony internetowej. Wniosek, na oryginalnym formularzu, można złożyć wyłącznie osobiście w Konsulacie Generalnym w Montrealu, lub podczas dyżurów w Konsulacie Honorowym w Halifax.

Szczegółowe informacje na temat wydawania paszportów oraz zdjęcia paszportowego są dostępne również na stronie Konsulatu Generalnego w Montrealu.

Osoby potrzebujące dokładniejszych informacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem +1 514 937 9481, wewnętrzny 230 lub 231 w godzinach urzędowania lub email adres montreal.info@msz.gov.pl.


 

 


 

 

   
(c) Consulate of the Republic of Poland
14 Samuel Terrace, Halifax, NS B3N 3A2, Canada
Phone: 902-219-0408