To serve Poland – to build Europe – to understand the world

                                                                                    

 Konsulat Generalny RP z Montrealu regularnie oferuje dyżury konsularne w Halifax
Dyżury organizowane są tylko wtedy gdy zgłosi się do mnie wystarczająca ilość interesantów .

Aby umówić się na spotkanie proszę o podanie poniższych danych osobowych na email adres polishconsulhalifax@gmail.com. Bez posiadania tych informacji prośba o spotkanie nie zostanie rozpatrzona.

  • Cel spotkania
  • Pełne imię/imiona i nazwisko
  • Adres mailowy i telefon

    Osoby aplikujące o paszport, proszę o dodatkowe informacje poniżej:
  • Data i miejsce urodzenia
  • PESEL numer
  • Numer, miejsce, data wydania i upływu ważności poprzedniego paszportu

(c) Consulate of the Republic of Poland
14 Samuel Terrace, Halifax, NS B3N 3A2, Canada
Phone: 902-219-0408