To serve Poland – to build Europe – to understand the world

                                                                                    

 Konsulat Generalny RP z Montrealu regularnie oferuje dyżury konsularne w Halifax
Dyżury organizowane są tylko wtedy gdy zgłosi się do mnie wystarczająca ilość interesantów .

Aby umówić się na spotkanie proszę o podanie poniższych danych osobowych na email adres polishconsulhalifax@gmail.com. Bez posiadania tych informacji prośba o spotkanie nie zostanie rozpatrzona.

  • Cel spotkania
  • Pełne imię/imiona i nazwisko
  • Adres mailowy i telefon

    Osoby aplikujące o paszport, proszę o dodatkowe informacje poniżej:
  • Data i miejsce urodzenia
  • PESEL numer
  • Numer, miejsce, data wydania i upływu ważności poprzedniego paszportu

 PESEL numer
Numer PESEL jest potrzebny aby aplikować o paszport. Jeżeli osoba tego numeru nie posiada, wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL można wysłać pocztą do Konsulatu Generalnego w Montrealu, lub złożyć go osobiście podczas dyżuru konsularnego w Konsulacie w Halifax.

 Paszport
Aby móc aplikować o paszport, należy posiadać numer PESEL.

Wnioski paszportowe są dostępne w Konsulacie w Halifax w godzinach urzędowania Konsulatu w każdą sobotę, 10am - 12pm, wyłącznie po wcześniej umówionym spotkaniu i nie mogą być pobrane ze strony internetowej. Osoby umówione na spotkanie podczas dyżuru konsularnego mogą również przyjść 15 minut przed spotkaniem aby wypełnić wniosek. Wniosek, na oryginalnym formularzu, można złożyć wyłącznie osobiście podczas dyżuru konsularnego w Konsulacie w Halifax lub w Konsulacie Generalnym w Montrealu.

Więcej informacji na temat paszportów można znaleźć na stronie Konsulatu w Montrealu.

 Obywatelstwo
Więcej informacji na temat obywatelstwa można znaleźć na stronie Konsulatu Generalnego w Montrealu.

Wniosek o obywatelstwo można złożyć wyłącznie osobiście podczas dyżuru konsularnego w Konsulacie w Halifax lub w Konsulacie Generalnym w Montrealu.

 Dokumenty
W sprawach notarialnych dotyczących legalizacji, poświadczeń, uwierzytelnienia podpisów na dokumentach, tłumaczeń dokumentów na język polski oraz czynności dotyczących stanu cywilnego proszę o przesłanie informacji do Konsulatu w Halifax, prośba następnie zostanie przekazana do Konsulatu Generalnego w Montrealu.

 Visas
More information about visas can be found on the Polish Consulate General in Montreal website.

(c) Consulate of the Republic of Poland
14 Samuel Terrace, Halifax, NS B3N 3A2, Canada
Phone: 902-219-0408