To serve Poland – to build Europe – to understand the world

Home | About Consul | Location | PESEL number | Passports | Citizenship | News and Photos | Useful Links

Wniosek o nadanie numeru PESEL można otrzymać na stronie Konsulatu Generalnego w Montrealu Wniosek o nadania numeru PESEL lub w Konsulacie Honorowym w godzinach urzędowania Konsulatu.

Szczegółowe informacje na temat nadania numeru PESEL są dostępne również na stronie Konsulatu Generalnego w Montrealu.

Osoby potrzebujące dokładniejszych informacji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem +1 514 937 9481, wewnętrzny 230 lub 231 w godzinach urzędowania lub email adres montreal.info@msz.gov.pl.


 

 


 

 

   
(c) Consulate of the Republic of Poland
14 Samuel Terrace, Halifax, NS B3N 3A2, Canada
Phone: 902-219-0408