To serve Poland – to build Europe – to understand the world

                                                                                    

 Współpraca Polsko - Kanadyjska
- działanie na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków oraz współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowo-technicznej między Rzeczpospolitą Polską   a Kanadą;

- sprawowanie opieki nad obywatelami polskimi, przebywającymi w okręgu konsularnym Nowej Szkocji, a także nad statkami bandery polskiej oraz członkami załóg   i pasażerami statków podczas ich pobytu w portach w okręgu konsularnym Nowej Szkocji lub na wodach terytorialnych tego okręgu, udzielanie im pomocy oraz ochronę praw i interesów tych obywateli i statków;

- ochronę praw i interesów Państwa Polskiego w okręgu konsularnym Nowej Szkocji;

- propagowanie turystyki do Rzeczypospolitej.

Więcej informacji na temat roli Konsula Honorowego można znależć w następulących dokumentach:
  • Instrukcja Nr 1 Dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2007 roku dla konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r., Poz. 1274, Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r., Prawo konsularne.
(c) Consulate of the Republic of Poland
14 Samuel Terrace, Halifax, NS B3N 3A2, Canada
Phone: 902-219-0408